Oncologische voet

Iemand die een behandeling voor de ziekte kanker ondergaat, kan te maken krijgen met bijwerkingen. Een veel voorkomende bijwerking van chemotherapie is het hand- en voetsyndroom. Mogelijke klachten zijn: blaren, infecties, jeuk, pijn of gevoeligheid, roodheid, een schilferende of vervellende huid of zwelling aan beide voeten tegelijkertijd. 

 

Door mijn  specialisatie 'Oncologische Voet' is het mijn taak deze symptomen te herkennen. De voeten worden gescreend op gevoel, temperatuur en beweeglijkheid. Ik kan een ontspannende voetmassage geven mits er geen contra-indicaties aanwezig zijn zoals spataderen, oedeem of een niet intacte huid. Ik geef advies voor thuisverzorging van uw voeten en over goed passend schoeisel. De behandeling vindt altijd plaats in overleg met de oncologisch arts of oncologisch verpleegkundige, want een kankerpatiënt mag niet zonder meer een voetzorgtraject ondergaan.