Medisch Pedicure Oncologie (MPO) / Oncologisch Voetzorg Verlener (OVV)

3 april 2023 heb ik mijn diploma voor Medisch Pedicure Oncologie gehaald. Na afronding van mijn stage in het Laurentius ziekenhuis in Roermond mag ik mij Oncologisch Voetzorg Verlener noemen. Oncologische voetzorg is een specialisatie en valt niet onder de competentie van een (medisch) pedicure.

Een MPO/OVV verleent voetzorg aan oncologische patiënten die actief of palliatief behandeld worden tegen kanker, zoals chemotherapie, doelgerichte therapie of immuuntherapie. Door de behandeling van kanker kunt u last krijgen van bijwerkingen aan handen en/of voeten zoals b.v. neuropathie, hand/voetsyndroom, hand-voet-huidreactie, overmatige eeltvorming en kloven, nagel loslating of ontstekingen rondom de nagels.

 

Een MPO/OVV herkent de bijwerkingen die u als gevolg van de behandeling kunt ondervinden. De MPO/OVV is zich bewust van de implicaties van de ziekte kanker en de behandeling ervan. De MPO/OVV is opgeleid om voeten te screenen en te verzorgen,  mits de situatie dat toelaat, zodat zij veilige en doelmatige voetzorg kan verlenen.

 

Ook voordat een oncologische behandeling gestart wordt kan een MPO/OVV de voeten screenen. Bij dit onderzoek worden de voeten gecontroleerd op aanwezigheid van huid- en voetproblemen. Eventuele waarnemingen kunnen belangrijk zijn voor de behandeling. Het doel is uw voeten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden zodat een eventuele dosisreductie of stopzetting van de behandeling voorkomen kan worden.

 

 

Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het oncologisch behandelteam.

 

 

Heeft u kanker?

Bent u oncologisch patiënt en bent u onder behandeling of onder behandeling geweest, laat dit de MPO/OVV weten. Meld wanneer de laatste chemokuur of andere oncologische behandeling heeft plaatsgevonden en wie uw oncologisch behandelaar of huisarts is.

 

Intake gesprek

De eerste afspraak bij een MPO/OVV is een intakegesprek. Er wordt een anamnese, een risico-analyse en voetonderzoek gedaan. Een MPO/OVV heeft schriftelijke toestemming van u nodig om te mogen communiceren met uw oncologisch behandelaar. Een MPO/OVV stelt een behandelplan op ter verbetering van uw lopen, bewegen en of voorkomen/verlichten van uw voetproblemen. Vervolgens stemt de MPO/OVV af met uw oncologisch behandelaar door het behandelplan voor te leggen en toestemming te vragen voor inzet van voetzorg, behandeling en advies. Enkel na terugkoppeling zal er een pedicurebehandeling plaatsvinden.

 

Zorgverzekering

In veel gevallen kan een behandeling op het gebied van medische / oncologische voetzorgverlening worden vergoed door de zorgverzekering.


Ik sta opgenomen in de digitale verwijsgids kanker van IKNL.


www.verwijsgidskanker.nl