Logo en Esther Joosten

Diabetische voet

De voeten van diabetespatiënten zijn vaak extra kwetsbaar, de bloedsomloop in benen en voeten kan verminderen, het gevoel in voeten kan minder worden of uitvallen, waardoor er een verandering in stand van de voeten kan ontstaan. Preventie is daarom noodzakelijk om risicofactoren te verkleinen en/of te voorkomen. Ik als medisch pedicure kijk met een professioneel oog naar uw voeten en lever u de benodigde zorg.

VERGOEDING

In sommige gevallen wordt de behandeling door de zorgverzekering vergoed. Of u hiervoor in aanmerking komt hangt af van de Sims classificatie met het daarbij behorende zorgprofiel. Hoe hoger de Sims classificatie en het zorgprofiel, hoe meer voetzorg er nodig is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van de Sims classificatie gebeurt middels een voetonderzoek onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Dit voetonderzoek (screening) wordt vaak uitbesteed aan de diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner. Vanaf Sims 2 of 3 wordt u doorverwezen naar de podotherapeut. De podotherapeut bepaalt het zorgprofiel en stelt vervolgens een persoonlijk behandelplan op. Hierin staat onder meer hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt.

Alleen de medisch noodzakelijke voetzorg wordt vanuit de basisverzekering vergoed bij een Sims 2 en zorgprofiel 2 of hoger. Voor het overige deel van de pedicurebehandeling wordt een bijdrage voor de verzorgende delen van de behandeling gevraagd. Deze kan bestaan uit het knippen van nagels die geen risico vormen op wonden en zweren (ulcera), het gladfrezen en polijsten van nagels, het verwijderen van eelt wat geen overmatige druk veroorzaakt, specialistische technieken en het incrèmen van de voeten.

Ik heb een samenwerkingsovereenkomst met de meeste podotherapeuten in Roermond en omstreken.

 Heeft u nog vragen, neem gerust contact met mij op.

Diabetische voet